Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara

ELEKTROMİYOGRAFİ (EMG)

Sinir ve kasların sağlıklı olup olmadığını incelemek amacıyla yapılan elektromiyografi (EMG) iki kısımdan ibarettir: Sinir ileti incelemeleri ve iğne EMG’si. Sinir ileti incelemeleri ellere ve ayaklara elektrotlar bağlanıp küçük elektrik akımları vererek duyu ve hareket (motor) sinirlerini incelemek üzere yapılır. Biraz rahatsız edici olmasına rağmen çoğu hasta hiç zorlanmaz.

Sinir ileti incelemelerinde, duyu sinirlerinin bozuk olup olmadığına, motor sinirlerin normal mi yavaş mı ilettiğine bakılır. Sinir ileti incelemeleri periferik sinir hastalıklarında bozuk bulunur: Duyu sinirleri çoğunlukla bozuktur, motor sinirler çok yavaş iletiyorsa sinirin kendisinin değil, kılıfının hasta olduğu anlaşılır. Sinir ileti incelemeleri, genellikle ön boynuz, sinir-kas kavşağı ve kas hastalıklarında normal veya normale yakındır.

İğne EMG’sinde kaslar küçük bir iğne ile istirahatte ve iğnenin bulunduğu kasın kastırılması ile hareket sırasında incelenir. İstirahatte kas tamamen sessiz olmalıdır, bazı nöromüsküler hastalıkta istirahatte var olmaması gereken faaliyet saptanabilir. Hareket, kas lifi gruplarının faaliyeti sayesinde yapılabilir ve bu faaliyetin ortaya çıkardığı potansiyeller ekrana yansıtılarak görülür ve sesleri işitilir. Bunların normal olup olmadığına o anda karar verilir. İğne EMG’si ön boynuz ve periferik sinir hastalıklarında benzer bulgular verse de, ileti incelemelerinde bahsedildiği gibi periferik sinir hastalıklarında duyu sinirlerinde de bozukluk varken ön boynuz hastalıklarında duyu normaldir, bu bilgilerle ikisini ayırt etmek mümkündür. Kas hastalıklarında ise iğne EMG’si ön boynuz ve periferik sinir hastalıklarından çok farklıdır.

İğne EMG’sinde deneyim çok önemlidir, karar anlık verildiği için yanılmalara açıktır, bu bakımdan bir EMG ancak güvenilir biri tarafından yapılmışsa değer taşıyabilir.

Sinir ileti incelemeleri ve iğne EMG’si miyastenia gravis (MG) tanısında fazla bir değer taşımaz. MG’de ardışık sinir uyarımı (ASU) ve tek lif EMG (TLEMG) gibi değişik yöntemler kullanılır. Aynı incelemeler, KMS ve LEMS tanısında da çok önemlidir. Teknik ve yorumsal hatalara çok açık olan bu incelemelerin tecrübeli kişiler tarafından dikkatle yapılması gerekir.

Kan inceltici ilaç (antikoagulan) kullananlar, kalp pili olanlar, hepatit, HİV gibi bulaşıcı hastalık taşıyanlar EMG öncesi bunları mutlaka bildirmelidir.